Jan M. Piskorski: Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku

Joachim Zdrenka

Volltext:

PDF