Karol Górski (Ed.): Formularz Jerzego pisarza grodzkiego Krakowskiego ok. 1399-1415 wydał Karol Górski

Heinrich Appelt

Volltext:

PDF