Agnieszka Cieślikowa, Prasa okupowanego Lwowa

Lars Jockheck

Volltext:

PDF