Janusz Antoni Wiśniowiecki: Ilias Polki (1700-1710). Hrsg. von Przemysław P. Romaniuk und Jacek Burdowicz-Nowicki.

Jacek Kordel

Volltext:

PDF