Adam Kamiński, Diariusz podręczny 1939-1945

Klaus-Peter Friedrich

Volltext:

PDF