Agnieszka Chmielewska, W służbie państwa, społeczeństwa i narodu. „Państwowotwórczy“ artyści plastycy w II Rzeczypospolitej

Heidi Hein-Kircher

Volltext:

PDF