Adam Zamoyski, Ostatni król Polski

Emanuel Halicz

Volltext:

PDF