Bd. 48, Nr. 1 (1999)

Aufsätze und Forschungsberichte

Literaturberichte

Minderheitenschutz in Ostmitteleuropa. Anmerkungen zu einigen Neuerscheinungen
Karin Schmid
PDF  |   90 - 102

Besprechungen und Anzeigen

Robert Bideleux, Ian Jeffries, A History of Eastern Europe. Crisis and Change
Jörg K. Hoensch
PDF  |   103 - 104
Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi A. Serczykowi w 60 rocznicę Jego urodzin
Rudolf A. Mark
PDF  |   104 - 106
Wilsonian East Central Europe: Current Perspectives
Rüdiger Alte
PDF  |   106 - 107
Ivan T. Berend, Central and Eastern Europe, 1944-1993. Detour from the Periphery to the Periphery
Eduard Mühle
PDF  |   107 - 108
The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe, 1944-1949
Eduard Mühle
PDF  |   108 - 109
Stefan Kley, Hitler, Ribbentrop und die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs
Joachim Hösler
PDF  |   109 - 111
Dieter Bingen, Die Polenpolitik der Bonner Republik von Adenauer bis Kohl 1949- 1991
Włodzimierz Borodziej
PDF  |   111
Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych
Beate Störtkuhl
PDF  |   111 - 112
Pommern. Geschichte - Kultur - Wissenschaft
Norbert Kersken
PDF  |   112 - 114
Stanisława Lewandowska, Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej
Bernhard Chiari
PDF  |   114 - 115
Von der Oberschicht zur Minderheit. Die deutsche Minderheit in Lettland 1917-1940
Bastian Filaretow
PDF  |   115
Latvijas Republikas prese
Aldis Purs
Andrew Ezergailis, The Holocaust in Latvia. The Missing Center
Karsten Brüggemann
PDF  |   116 - 118
Knut Stang, Kollaboration und Massenmord. Die litauische Hilfspolizei, das Rollkommando Hamann und die Ermordung der litauischen Juden
Karsten Brüggemann
PDF  |   116 - 118
Podział Śląska w 1922 roku. Okoliczności i następstwa
Sabine Bamberger-Stemmann
PDF  |   118 - 120
Piotr Madajczyk, Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948
Philipp Ther
PDF  |   120 - 121
Stanisław Senft, Gospodarcze i społeczne skutki polityki uprzemysłowienia Śląska Opolskiego w latach 1950-1955
Ekkehard Buchhofer
PDF  |   121 - 122
Michael Hirschfeld, Prälat Franz Monse (1882-1962). Großdechant von Glatz
Rainer Bendel
PDF  |   122 - 123
Henryk Samsonowicz, Miejsce Polski w Europie
Norbert Kersken
PDF  |   123 - 124
Henryk Samsonowicz, Polens Platz in Europa
Norbert Kersken
PDF  |   123 - 124
Włodzimierz Suleja, Józef Piłsudski
Heidi Hein
PDF  |   125 - 126
Janusz Odziemkowski, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej
Claudia Kraft
PDF  |   126 - 127
Jarosław Moklak, Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej. Zagadnienia polityczne i wyznaniowe
Rudolf A. Mark
PDF  |   127
Olaf Bergmann, Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1929
Viktoria Pollmann
PDF  |   127 - 129
Leonard Grochowski, Studia z dziejów polskiej szkoły i pedagogiki lat międzywojennych w kontekście europejskim
Ingo Eser
PDF  |   129 - 130
Leon J. Waszak, Agreement in Principle. The Wartime Partnership of General Władysław Sikorski and Winston Churchill
Markus Krzoska
PDF  |   130 - 131
Bogusław Barnaszewski, Polityka PPR wobec zalegalizowanych partii i stronnictw
Harald Moldenhauer
PDF  |   131 - 132
Kazimierz Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970 (rys historyczny)
Rudolf A. Mark
PDF  |   132 - 134
Rodem z Solidarności. Sylwetki twórców NSZZ "Solidarność"
Stefan Garsztecki
PDF  |   134 - 135
Česko-slovenská historická ročenka 1 (1996), 2 (1997)
Frank Hadler
PDF  |   135 - 136
Carol Skalnik Leff, The Czech and Slovak Republics. Nation versus State
Wolfgang Schwarz
PDF  |   136 - 137
R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks
Peter Burian
PDF  |   137 - 138
Österreich und die Tschechoslowakei 1918-1938
Frank Hadler
PDF  |   138 - 139
Deutsche Politik im "Protektorat Böhmen und Mähren" unter Reinhard Heydrich 1941/42
René Küpper
PDF  |   139 - 140
Ladislav Deák, Hungary`s Game for Slovakia
Joachim von Puttkamer
PDF  |   140 - 141
Zeitungen aus den Ländern Ostmitteleuropas und der Emigration seit 1945. Beschreibung der Bestände im Pressearchiv des Herder-Instituts
Krzysztof Ruchniewicz
PDF  |   141 - 142
Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-Zeit. Regionalstudien 2: Ukraine, Frankreich, Böhmen und Mähren, Österreich, Lettland, Litauen, Estland
Klaus-Peter Friedrich
PDF  |   142
The Soviet Union and Europe in the Cold War, 1943—53
Harald Moldenhauer
PDF  |   142 - 143
Dietmar Lucht, Pommern. Geschichte, Kultur und Wirtschaft bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges
Norbert Kersken
PDF  |   143
Tadeusz Białecki, Zmiany w nazewnictwie geograficznym Szczecina po 1945 roku
Gregor Thum
PDF  |   143 - 144
Martin Schmidtke, Königsberg in Preußen. Personen und Ereignisse 1255—1945 im Bild
Peter Wörster
PDF  |   144
Gerhild Luschnat, Die Lage der Deutschen im Königsberger Gebiet 1945—1948
Bernhard Fisch
PDF  |   144
Andrzej Kopiczko, Kościół Warminski a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej
Stefan Hartmann
PDF  |   144 - 145
Michał Kaczmarek, Mateusz Goliński, Teresa Kulak, Włodzimierz Suleja, Wrocław. Dziedzictwo wieków
Thomas Wünsch
PDF  |   145
Wanda Kononowicz, Wrocław. Kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym
Beate Störtkuhl
PDF  |   145 - 146
Freya von Moltke, Erinnerungen an Kreisau 1930—1945
Wilhelm Ernst Winterhager
PDF  |   146
Theophil Konietzny, Bausteine zur oberschlesischen Landeskunde
Roland Lesniak
PDF  |   146 - 147
Historisches Ärztelexikon für Schlesien. Biographisch-bibliographisches Lexikon schlesischer Ärzte und Wundärzte (Chirurgen).
Gundolf Keil
PDF  |   147
Biographische Materialien aus der Presse Ostmitteleuropas nach 1945. Kurzbeschreibung ausgewählter Bestände des Pressearchivs im Herder-Institut. A. Polen (Band l: A—G)
Krzysztof Ruchniewicz
PDF  |   147 - 148
Andrea Schmidt-Rösler, Polen. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart
Norbert Kersken
PDF  |   148
Łańcut. Studia i szkice z dziejów miasta
Thomas Wünsch
PDF  |   148 - 149
Piotr Bystrzycki, Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne
Stefan Hartmann
PDF  |   149
Andrzej Żbikowski, Żydzi
Klaus-Peter Friedrich
PDF  |   149 - 150
Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Cz. 3. Życiorysy: Andrychiewicz - Żychliński
Heidi Hein-Kircher
PDF  |   150
Hydronymia Europaea
Stefan Hartmann
PDF  |   150 - 151
Bogdan Horbal, Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyznie 1918—1921
Rudolf A. Mark
PDF  |   151 - 152
Mieczysław Inglot, Polska kultura literacka Lwowa lat 1939—1941. Ze Lwowa i o Lwowie. Lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej. Antologia utworów poetyckich w wyborze
Klaus-Peter Friedrich
PDF  |   152
Tadeusz Kiersnowski, Moje spostrzeżenia o Rosji Sowieckiej (1940—1942)
Markus Krzoska
PDF  |   152
Aleksander Kochański, Polska 1944—1991. Informator historyczny. Tom 1: Podział administracyjny - Ważniejsze akty prawne - Decyzje i enuncjacje państwowe (1944—1956)
Markus Krzoska
PDF  |   152 - 153
Sprawa polska 1944—1945. Wybór źródeł
Markus Krzoska
PDF  |   153
Dzieje Żydów w Polsce 1944—1968. Teksty źrodłowe
Klaus-Peter Friedrich
PDF  |   153 - 154
Maciej Matwijow, Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945—1948
Frank Golczewski
PDF  |   154
Supliki do najwyższej władzy
Markus Krzoska
PDF  |   155
Kraków w Polsce Ludowej. Materiały sesji naukowej odbytej 27 maja 1995 roku
Rüdiger Ritter
PDF  |   155
Jerzy Daniel, Żyd w zielonym kapeluszu. Rzecz o kieleckim pogromie 4 lipca 1946
Klaus-Peter Friedrich
PDF  |   156
Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność". Posiedzenie 9—10 kwietnia 1981
Stefan Garsztecki
PDF  |   156
Prague. Bearb. von Susie Lunt.
Norbert Kersken
PDF  |   156 - 157
Peter Broucek, Karll. (IV). Der politische Weg des letzten Herrschers der Donaumonarchie
Manfred Alexander
PDF  |   157
Chvíle s Janem Masarykem. Z Pamětí Lumíra Soukupa
Frank Hadler
PDF  |   157 - 158
Hans-Joachim Torke, Einführung in die Geschichte Rußlands
Eduard Mühle
PDF  |   158