Bd. 58, Nr. 4 (2009)

Aufsätze und Forschungsberichte

Besprechungen und Anzeigen

The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Manfred Alexander
PDF  |   572 - 573
Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremdbilder und Feindbilder. Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich, 1900 bis 2005
Helmut W. Schaller
PDF  |   573 - 575
Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Bernhard H. Bayerlein, Wybitni Polacy w Królewcu. XVI-XX wiek
Sven Ekdahl
PDF  |   575 - 577
Klaus Garber, Schatzhäuser des Geistes. Alte Bibliotheken und Büchersammlungen im Baltikum
Janis Kreslins
PDF  |   577 - 578
Województwo Śląskie. Zarys dziejów politycznych
Roman P. Smolorz
PDF  |   579 - 580
Tomasz Kempa, Wobec Kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku
Kolja Lichy
PDF  |   580 - 583
Żydzi a lewica. Zbiór studiów historycznych
Christhardt Henschel
PDF  |   583 - 585
Grzegorz Mazur, Życie polityczne polskiego Lwowa 1918-1939
Christoph Mick
PDF  |   585 - 586
Peter Klein, Die „Gettoverwaltung Litzmannstadt“ 1940-1944. Eine Dienststelle im Spannungsfeld von Kommunalbürokratie und staatlicher Verfolgungspolitik
Andrea Löw
PDF  |   586 - 589
Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur. Vorträge der Tagung des Hauses der Bayerischen Geschichte und des Collegium Carolinum in Zwiesel vom 2. bis 4. Mai 2005
Milada Krausová, Jan Kumpera
PDF  |   589 - 591
Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.-17. století. Korunní země v dějinách českého státu III. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29.-31. března 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze
Winfried Irgang
PDF  |   591 - 593
Czechoslovakia in a Nationalist and Fascist Europe, 1918-1948
Peter Švík
Yeshayahu A. Jelinek, The Carpathian Diaspora. The Jews of Subcarpathian Rus’ and Mukachevo 1848-1948
Kerstin S. Jobst
PDF  |   594 - 595
Piotr Osęka, Rytuały stalinizmu: Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce, 1944-1956
Jan C. Behrends
PDF  |   596