Titelverzeichnis durchsuchen


 
Ausgabe Titel
 
Bd. 66, Nr. 2 (2017) Andrew Demshuk, Tobias Weger (Hrsg.), Cultural Landscapes. Transatlantische Perspektiven auf Wirkungen und Auswirkungen deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa Angaben zum Artikel   PDF
Matthias E. Cichon
 
Bd. 48, Nr. 1 (1999) Andrew Ezergailis, The Holocaust in Latvia. The Missing Center Angaben zum Artikel   PDF
Karsten Brüggemann
 
Bd. 54, Nr. 4 (2005) Andris Caune, Ieva Ose, Latvijas 12. Gadsimta Beigu - 17. Gadsimta Vācu Piļu Leksikons Angaben zum Artikel   PDF
Raoul Zühlke
 
Bd. 62, Nr. 1 (2013) Andrzej A. Zięba, Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932) Angaben zum Artikel
Stefan Dyroff
 
Bd. 52, Nr. 1 (2003) Andrzej Basista, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu. Angaben zum Artikel   PDF
Tomasz Torbus
 
Bd. 57, Nr. 4 (2008) Andrzej Buko, The Archaeology of Early Medieval Poland. Discoveries – Hypotheses – Interpretations Angaben zum Artikel   PDF
Eduard Mühle
 
Bd. 51, Nr. 3 (2002) Andrzej Chwalba, Historia Polski 1795-1918 Angaben zum Artikel   PDF
Kerstin S. Jobst
 
Bd. 60, Nr. 1 (2011) Andrzej Chwalba, Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 1989 bis 2005 Angaben zum Artikel   PDF
Bartek Pytlas
 
Bd. 50, Nr. 1 (2001) Andrzej Chwalba, Polacy w służbie Moskali Angaben zum Artikel   PDF
Kerstin S. Jobst
 
Bd. 64, Nr. 3 (2015): Transpolonität? Gesellschaftliche Eliten in den polnischen Gebieten um 1900 jenseits der Nationalgeschichte(n) Andrzej Friszke, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi Angaben zum Artikel
Robert Brier
 
Bd. 64, Nr. 3 (2015): Transpolonität? Gesellschaftliche Eliten in den polnischen Gebieten um 1900 jenseits der Nationalgeschichte(n) Andrzej Friszke, Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności Angaben zum Artikel
Robert Brier
 
Bd. 66, Nr. 4 (2017): Die Macht der Bilder. Baltische Geschichte und der iconic turn Andrzej Friszke, Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka [Between War and Prison 1945-1953. Young Catholic Intelligentsia.] Angaben zum Artikel   PDF (English)
Bartłomiej Kapica
 
Bd. 53, Nr. 4 (2004) Andrzej Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989 Angaben zum Artikel   PDF (English)
John Connelly
 
Bd. 54, Nr. 1 (2005) Andrzej Garlicki, Karuzela. Rzecz o Okrągłym Stole Angaben zum Artikel   PDF
Bernard Wiaderny
 
Bd. 60, Nr. 1 (2011) Andrzej Gawryszewski, Ludność Warszawy w XX wieku Angaben zum Artikel   PDF
Hanna Kozińska-Witt
 
Bd. 59, Nr. 4 (2010): 1989 als mediales Ereignis Andrzej Groth, Warenumschlag am Frischen Haff. Eine Handelsstatistik der kleinen Seehäfen (1581-1712) Angaben zum Artikel   PDF
Robert Riemer
 
Bd. 47, Nr. 4 (1998) Andrzej Groth, Żegluga i handel morski Kłajpedy w latach 1664—1722 Angaben zum Artikel   PDF
Stefan Hartmann
 
Bd. 47, Nr. 3 (1998) Andrzej Gulczyński, Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922) Angaben zum Artikel   PDF
Jörg Hackmann
 
Bd. 46, Nr. 1 (1997) Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska, Dzieje gospodarcze Polski w zarysie do 1989 r Angaben zum Artikel   PDF
Georg W. Strobel
 
Bd. 65, Nr. 4 (2016): Wissenschaft als Übersetzung? Translation und Wandel polnischsprachiger Wissenschaft im langen 19. Jahrhundert Andrzej K. Banach (Hrsg.), Virtuti et Ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi. [Virtuti et Ingenio. Ein Jubiläumsbuch für Professor Julian Dybiec.] Angaben zum Artikel   PDF
Jan Surman
 
Bd. 49, Nr. 3 (2000) Andrzej Kaluza, Der polnische Parteistaat und seine politischen Gegner 1944-1956 Angaben zum Artikel   PDF
Eduard Mühle
 
Bd. 53, Nr. 1 (2004) Andrzej Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne Angaben zum Artikel   PDF
Hans-Jürgen Bömelburg
 
Bd. 47, Nr. 3 (1998) Andrzej Kamieński, Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku Angaben zum Artikel   PDF
Stefan Hartmann
 
Bd. 48, Nr. 4 (1999) Andrzej Kastory, Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945-1947 Angaben zum Artikel   PDF
Detlef Brandes
 
Bd. 48, Nr. 1 (1999) Andrzej Kopiczko, Kościół Warminski a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej Angaben zum Artikel   PDF
Stefan Hartmann
 
Bd. 45, Nr. 4 (1996) Andrzej Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525-1772 Angaben zum Artikel   PDF
Stefan Hartmann
 
Bd. 61, Nr. 2 (2012) Andrzej Krzysztof Kunert (Hrsg.), Powstanie Warszawskie Angaben zum Artikel   PDF
Andrea Löw
 
Bd. 48, Nr. 2 (1999) Andrzej Krzysztof Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939—1945 Angaben zum Artikel   PDF
Klaus-Peter Friedrich
 
Bd. 48, Nr. 3 (1999) Andrzej Krzysztof Kunert, Rzeczpospolita Walcząca: styczeń—grudzień 1940. Kalendarium Angaben zum Artikel   PDF
Peter Tokarski
 
Bd. 49, Nr. 1 (2000) Andrzej Leon Sowa, U progu wojny. Z dziejów spraw wewnętrznych i polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej Angaben zum Artikel   PDF
Claudia Kraft
 
Bd. 54, Nr. 3 (2005) Andrzej Marcinkiewicz, Słownik niemieckich nazw miejscowości Drugiej Rzeczypospolitej pod kontrolą III Rzeszy (1939-1945) Angaben zum Artikel   PDF
Christoph Schutte
 
Bd. 49, Nr. 1 (2000) Andrzej Małkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r Angaben zum Artikel   PDF
Klaus Ziemer
 
Bd. 52, Nr. 1 (2003) Andrzej Mężiński, Kommando Paulsen. Organisierter Raub von Kulturgütern in Polen während des 2. Weltkrieges Angaben zum Artikel   PDF
Jochen Böhler
 
Bd. 52, Nr. 1 (2003) Andrzej Nowak, Polska i trzy Rosje Angaben zum Artikel   PDF
Werner Benecke
 
Bd. 46, Nr. 4 (1997) Andrzej Nowakowski, Arms and Armour in the Medieval Teutonic Order's State in Prussia Angaben zum Artikel   PDF
Sven Ekdahl
 
Bd. 52, Nr. 3 (2003) Andrzej Paczkowski, Droga do "mniejszego zła". Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982. Angaben zum Artikel   PDF
Markus Krzoska
 
Bd. 53, Nr. 3 (2004) Andrzej Paczkowski, Strajki, bunty, manifestacje jako "polska droga" przez socjalizm Angaben zum Artikel   PDF
Bernard Wiaderny
 
Bd. 49, Nr. 3 (2000) Andrzej Palczak, Procesy stalinizacji w Polsce w latach 1947-1956 Angaben zum Artikel   PDF
John Connelly
 
Bd. 53, Nr. 4 (2004) Andrzej Pasek, Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat 1944-1956 Angaben zum Artikel   PDF
Claudia Kraft
 
Bd. 49, Nr. 1 (2000) Andrzej Piskoszub, Polska w cywilizacji zachodniej Angaben zum Artikel   PDF
Wolfgang Kessler
 
Bd. 58, Nr. 3 (2009): Vorträge der Sektion "Osteuropa" auf dem 37. Deutschen Reichshistorikertag Andrzej Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-1034). Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju Angaben zum Artikel   PDF
Norbert Kersken
 
Bd. 63, Nr. 3 (2014) Andrzej Pleszczyński, The Birth of a Stereotype. Polish Rulers and their Country in German Writings c. 1000 A.D. Angaben zum Artikel
Norbert Kersken
 
Bd. 50, Nr. 2 (2001) Andrzej Radzimiński, Biskupstwa państwa krzyżackiego w Prusach XII-XV wieku Angaben zum Artikel   PDF
Thomas Wünsch
 
Bd. 44, Nr. 3 (1995) Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki, Katalog dokumentów i listów kryżackich Archiwum Państwowego w Toruniu. Tom I (1251-1454) Angaben zum Artikel   PDF
Stefan Hartmann
 
Bd. 46, Nr. 4 (1997) Andrzej Romanow, Gdańska prasa polska 1891-1920 Angaben zum Artikel   PDF
Stefan Hartmann
 
Bd. 51, Nr. 3 (2002) Andrzej Sulima Kamiński, Historia Rzeczypospolitej wielu narodów. 1505-1795 Angaben zum Artikel   PDF
Manfred Alexander
 
Bd. 62, Nr. 4 (2013) Andrzej Walicki, Encounters with Isaiah Berlin. Story of an Intellectual Friendship Angaben zum Artikel
Esther Abel
 
Bd. 46, Nr. 1 (1997) Andrzej Walicki, Russia, Poland and Universal Regeneration. Studies on Russian and Polish Thought of the Romantic Epoch Angaben zum Artikel   PDF
Eckhard Hübner
 
Bd. 48, Nr. 3 (1999) Andrzej Wałkówski, Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII w Angaben zum Artikel   PDF
Winfried Irgang
 
Bd. 61, Nr. 2 (2012) Andrzej Wierzbicki, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku Angaben zum Artikel   PDF
Burkhard Wöller
 
201 - 250 von 4680 Treffern << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>