Zu Artikeldetails zurückkehren Józef Chlebowczyk: Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia. Prawo do samookreślenia i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie światowej oraz po jej zakończeniu Herunterladen PDF herunterladen