Joanna Hytrek-Hryciuk, „Rosjanie nadchodzą“. Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948

  • Dominik Pick
Artikel herunterladen
Rubrik
Besprechungen und Anzeigen