Zu Artikeldetails zurückkehren Andrzej Janeczek: Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełzkie od schyłku XIV do początku XVII w. Herunterladen PDF herunterladen