Zu Artikeldetails zurückkehren Jiří Brňovják, Šlechticem z moci úřední. Udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705-1780. [Ein Adliger von Amts wegen. Die Erteilung adeliger Titel in den Böhmischen Ländern 1705-1780.] Herunterladen PDF herunterladen