Zu Artikeldetails zurückkehren Ondřej Haničák: Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Příspěvek k poznání typolo-gie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. Století. [Renaissancehäuser des mährisch-schlesischen Grenzgebiets. Beitrag zur Forschung über die Typologie und forma-le Aspekte bürgerlicher Wohnarchitektur.] Herunterladen PDF herunterladen