Zu Artikeldetails zurückkehren Wiesław Władyka, Włodzimierz Janowski (bearb.), Protokoły z VI i VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1956 r. Herunterladen PDF herunterladen